Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt uw herhaalmedicatie online bestellen op MijnGezondheid.net

Bestel uw herhaalmedicatie snel en gemakkelijk online via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

 

 

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

 

U kunt herhaalmedicatie ook bestellen via de receptenlijn

Bel (020) 6451619

 

Herhaalrecepten zijn recepten voor medicijnen of verbandmaterialen die u altijd of regelmatig gebruikt.

Bel (020) 645 16 19 Toets 2

Een herhaalrecept kunt u 2 dagen later ophalen bij uw apotheek.

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Stel een vraag

U kunt uw vraag stellen op MijnGezondheid.net

E-consult
Met een e-consult kunt u minder dringende vragen voorleggen aan uw huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Stel uw vraag direct via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

 

 

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Bespreekt u uw medische klachten liever direct met een van onze medewerkers?

(020)6451619

Belt u gerust. Onze assistente is op werkdagen bereikbaar van 08:00 tot 12:30 uur en van 13:30 uur tot 16:30 uur. Belt u voor uitslagen of algemene vragen wilt u dan na 10:00 uur bellen, dit ivm de telefonische drukte tussen 08:00-10:00 uur.

 

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Inschrijven

Momenteel is de praktijk gesloten voor inschrijvingen.

Wij maken wel een uitzondering voor familieleden van patiënten die al bij ons ingeschreven staan. En op het zelfde adres wonen.

Indien u overstapt naar onze praktijk, vragen wij u vriendelijk uw huidige huisarts hierover te informeren. Met uw toestemming kan deze uw dossier digitaal aan ons overdragen.

Wij vragen u vriendelijk een kopie van een geldig ID bewijs en een kopie van de zorgverzekeringspass mee te nemen.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Tip of klacht melden

Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Mocht u toch niet tevreden zijn over een van onze medewerkers of over onze praktijk, dan horen wij dat graag van u. Wij vinden het belangrijk om uw klacht met u te bespreken en om hiervan te leren.

U kunt uw klacht ook schriftelijk kenbaar maken. Gebruikt u hiervoor ons klachtenformulier, dat u kunt afhalen bij de balie of downloaden. Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, gaan wij met uw klacht aan de slag. Wij nemen binnen een week contact met u op om te kijken hoe we met uw klacht kunnen omgaan. Mogelijk komt er een gesprek met de betrokken medewerker of een overleg met derden. Daarna bepalen we wat we voor u kunnen doen en voeren we de gewenste acties uit. Wij gaan ervan uit dat we de klacht hiermee naar uw tevredenheid kunnen afhandelen. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan kunt u met uw klacht naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ook gecompliceerde klachten leggen wij voor aan deze commissie. In het kader van de nieuwe wet WKKGZ hebben wij ons als praktijk aangesloten bij het klachtenloket van DOKH. Indien uw klacht niet naar wens afgehandeld wordt, kunt u eventueel terecht bij een geschillencommissie. De geschillencommissie is een onafhankelijke instantie, die tot taak heeft geschillen over gedragingen van een zorgaanbieder jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening te beslechten. De commissie bestaat uit onafhankelijke leden.

Over de praktijk, praktijkovername

Huisartsenpraktijk Zwaag is een actieve praktijk met een breed zorgaanbod voor iedereen. Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact en willen op basis daarvan hoogwaardige zorg bieden. Ook binnen het Gezondheidscentrum Marne zetten wij ons steeds in voor kwaliteitsverbetering. Onze praktijk heeft het kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Genootschap voor Huisartsen en levert als opleidingspraktijk graag een bijdrage aan goede toekomstige zorg.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, is uw medewerking van belang!

Wij proberen onze spreekuren zo goed mogelijk te plannen door u van te voren te vragen wat de reden is van uw komst. Wij vragen u dringend hieraan mee te werken. De assistente heeft een beroepsgeheim en voor het maken van de juiste afspraak bij de juiste persoon heeft zij alle relevante informatie nodig. Zij zal deze informatie met respect voor uw privacy behandelen. Voor ieder probleem hebben wij 10 minuten de tijd, indien u 2 klachten heeft, verzoeken wij u een dubbele afspraak te maken. Dit is omdat wij iedere klacht serieus willen nemen en uitloop van het spreekuur willen voorkomen. Daarom is het ook van belang dat u op tijd komt en bij verhindering uw afspraak tijdig afzegt. Indien u te laat bent, moet u helaas en nieuw afspraak maken.

 

Geachte heer, mevrouw,

In december kwam ik met mw Waasdorp in gesprek over de eventuele overname van haar praktijk, hiermee kwam een lang gekoesterde wens om een eigen praktijk te hebben in vervulling.

In 1998 ben ik begonnen met de opleiding geneeskunde aan de VU. Hierna ben ik gaan werken op de spoedeisende hulp en heb ook de opleiding tot SEH-arts gevolgd in het LUMC. Hierdoor heb ik uitgebreide kennis van oa cardiologie, neurologie, chirurgie/ traumatologie en interne geneeskunde. Daarnaast beheers ik chirurgische en gynaecologische vaardigheden. Sinds 2015 ben ik werkzaam als huisarts, de eerste jaren als waarnemend huisarts en de laatste twee jaar als huisarts in Amsterdam Zuidoost. 

In de afgelopen maanden ben ik op de achtergrond actief bij de praktijk. In deze periode is de wereld om ons heen erg veranderd. Het Corona (COVID-19) virus treft de samenleving op een ongekende manier. Ik kan me voorstellen dat het voor u vreemd overkomt dat juist op dat moment ook nog uw huisarts wisselt.
Graag wil ik daarom van deze gelegenheid gebruikmaken om u gerust te stellen. De dienstverlening die u van de praktijk gewend bent zal, als de Corona epidemie eenmaal achter ons ligt,  blijven zoals u gewend bent. Tot die tijd richt het gezondheidscentrum Marne, en ook mijn praktijk, zich op de essentiële zorg rondom de epidemie en kritische zorg.

Zodra we onze normale routine hervatten maak ik graag persoonlijk met kennis met u.

Met vriendelijke groet,

Carlijn Zwaag-Pijls

Openingstijden

Handig om te weten

MijnGezondheid.net is uw persoonlijke zorgdossier op internet en biedt u de mogelijkheid gezondheidszaken veilig, makkelijk en snel te regelen.

Vraag uw huisarts of apotheker om u aan te melden.

Lees meer

Zoekt u betrouwbare medische informatie op internet? Wij raden deze site(s) aan.

Adressen in de zorg

Eerste Hulp

Geneesmiddelen

Gezondheidssites

Informatie over aandoeningen

Medische zoekmachines

Reizen

Testen

Tijdschriften

Voeding

 

Meer informatie

 • Huisartsenpraktijk Zwaag-Pijls werkt mee aan de opleiding van huisartsen. Het kan daarom voorkomen dat u een huisarts in opleiding treft. Dit is een volwaardige arts, die een jaar stage loopt bij ons en zelfstandig spreekuur houdt. De huisartsenopleiding is een drie jaar durende specialisatie die volgt na de basisopleiding geneeskunde van zes jaar. Op dit moment hebben wij geen huisarts in opleiding

 • Als praktijkondersteuner voor diabetes, hart- en vaatziekten of ouderen zult u Clara Mulder of Romy van der Voorn treffen. Clara is een zeer ervaren POH en Romy start dit jaar met de opleiding tot praktijkondersteuner en heeft al een opleiding tot HBO-V verpleegkundige afgerond en heeft als wijkverpleegkundige gewerkt.

  Als praktijkondersteuner voor de GGZ werkt Elisa Keizer bij ons. Bij haar kunt u terecht bij psychische klachten als angst, depressie, burn-out, rouwverwerking of andere psychische of mentale klachten. Zij zal u in eerste instantie binnen de setting van de huisartsenpraktijk proberen te behandelen, en indien de problematiek te gecompliceerd is kan zij u direct verwijzen naar de juiste psycholoog, psychotherapeut, psychiater of GGZ-instelling.

 • Onze assistentes zijn Chadia Asbaa en Vanessa Groot. Beiden zijn zeer ervaren, gediplomeerde doktersassistenten. U zult hen spreken als u contact met de praktijk opneemt. Zij zullen u dan vragen stellen om in te schatten of ze u telefonisch alvast een advies kunnen geven, of om in te schatten met hoeveel spoed u gezien moet worden en hoeveel tijd u nodig heeft voor het consult. Bij meerdere klachten kunnen ze een dubbele afspraak plannen. Daarnaast draaien ze zelfstandig spreekuren voor bijvoorbeeld oren uitspuiten, injecties, uitstrijkjes, ECG’s maken, zwachtelen, hechtingen verwijderen en bloeddrukmetingen.

 • De huisartsen van huisartsenpraktijk Waasdorp verrichten geen keuringen. Onze beroepsvereniging KNMG adviseert keuringen door een onafhankelijk arts te laten verrichten .

Medewerkers

C.M. Zwaag-Pijls
Huisarts

Werkt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

C. Mulder
Praktijkverpleegkundige

Werkt op maandag, dinsdag middag en donderdag 

Lees meer

T. Engelsman
Praktijkondersteuner

Mw T. Engelsman is ziek 

Lees meer

E. Keijzer
Praktijkondersteuner GGZ

Werkt op dinsdag en donderdag

Lees meer

Vanity
Assistente

Werkt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

 

J. Van de Most
Praktijkondersteuner GGZ

Werkt op donderdag

Lees meer

C.M.E. Waasdorp
Huisarts
Romy van der Voorn
Praktijkondersteuner somatiek

Mijn naam is Romy van der Voorn. Ik ben Hbo verpleegkundige en heb tijdens en na mijn studie veel ervaring op gedaan op verschillende gebieden van de ouderenzorg. Na mijn opleiding ben ik gaan werken als wijkverpleegkundige in de thuiszorg. Na een aantal jaar was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik wilde meer diepgang in mijn werk en wilde mij hierbij specialiseren op verschillende gebieden. De functie van praktijkverpleegkundige sloot hier perfect bij aan. Ik heb veel zin om te gaan starten als praktijkverpleegkundige bij huisartsenpraktijk Frakking & Tjin-A-Tjon en huisartsenpraktijk Zwaag.

Coen Schaap
Praktijkondersteuner GGZ

Mijn naam is Coen Schaap. Ik ben een van de Praktijkondersteuners GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) van deze huisartsenpraktijk. Het leven stelt ons regelmatig voor nieuwe uitdagingen en problemen. Worden die niet tijdig opgelost dan kunnen ze leiden tot psychische of sociale klachten zoals stress, angst, eenzaamheid, depressie of erger. Ik hoop u te kunnen helpen bij het vinden van oplossingen. Ik ben een zestiger met ruim twintig jaar ervaring in de GGZ als (sociaal) psychiatrisch verpleegkundige.

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Coronavirus

Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (boven 38 graden).

 • Laat u zo snel mogelijk testen op corona. Bel 0800-1202

Bel wel direct de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze punten voor u klopt:

 • u wordt in een paar dagen steeds zieker
 • u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • u raakt steeds meer in de war
 • u heeft meer dan 3 dagen koorts
 • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts

Ga NIET naar de huisarts toe. Voor kinderen zijn de adviezen hetzelfde als voor volwassenen.

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

 • Was uw handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Zie voor meer informatie de website van het RIVM of kijk op thuisarts.nl. Bij vragen: bel 0800-1351.